تکذیب خبر مدیرعاملی برادر احسان علیخانی در استقلال/او سرپرست موقت است!

تکذیب خبر مدیرعاملی برادر احسان علیخانی در استقلال/او سرپرست موقت است!

سیب موز: تکذیب خبر مدیرعاملی برادر احسان علیخانی در استقلال/او سرپرست موقت است! سیب موز: سایت وابسته به وزارت ورزش اعلام کرد حسنی خو سرپرست موقت استقلال است. به گزارش سیب موز: سیب موز: روز چهارشنبه تمامی سایت اعلام کردند حسنی خو مدیرعامل استقلال شده است. تمام خبرگزاری های رسمی کشور این خبر را تائید کردند و حتی اعضای هیات مدیره باشگاه هم از مدیریت قطعی حسنی خو بر استقلال گفتند اما امروز سایت برنا که وابسته به وزارت ورزش است، خبری منتشر کرد که در نوع خود جالب است. این سایت نوشت: «هیات مدیره باشگاه استقلال روز چهارشنبه در حالی رضا حسنی خو را به عنوان سرپرست موقت این باشگاه معرفی کرد که در بلبشوی خبری از این انتخاب به عنوان "مدیرعامل باشگاه استقلال" یاد شد این در حالیست که رضا حسنی خو نه به عنوان مدیرعامل که به عنوان سرپرست موقت این باشگاه و برای جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام برنامه های استقلال انتخاب شده است.  قرار است هیات مدیره باشگاه استقلال پس از بررسی ها و رایزنی های لازم مدیرعامل این باشگاه را معرفی کنند.  لازم به ذکر است صبح روز چهارشنبه رضا حسنی خو به عنوان پنجمین عضو هیات مدیره باشگاه استقلال منصوب و در جلسه بعد از ظهر وی با اکثریت آرای اعضای هیات مدیره به عنوان سرپرست انتخاب شد. در این جلسه شهاب جهانیان در ریاست هیات مدیره باقی ماند. »