واردات بی رویه تخم آفتابگردان چینی، بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه را به زانو در آورد

سیب موز به گزارش افکارنیوز، <!-- Content -->

به نقل از آذرنگاه،نزدیک به 70 درصد زمینهای کشاورزی شهرستانهای خوی و چایپاره زیر کشت تخمه های آفتابگردان و کدو قرار دارد و بیش از 3000 نفر در میدان خشکبار این شهرستان به عنوان بزرگ ترین میدان خشکبار خاورمیانه، به صورت مستقیم مشغول به فعالیت می باشند ولی چند سالی است به دلیل واردات بی رویه تخمه از کشورهایی همچون چین و کانادا، در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند.

به گزارش سیب موز بی توجهی به تولیدات محصولات داخلی، با واردات بی رویه به کشور از سوی دستگاه های دولتی این دلواپسی ها را بیشتر می کند به گونه ای که بر اقتصاد بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه تاثیر جدی گذاشته است، بطوریکه این نگرانی ها از سوی کشاورزان و بی توجهی بر تولید تخمه آفتابگردان و کدو موجب آن شده تا روستائیان به فکر فروش اراضی کشاورزی یا تغییر کاربری خود بپردازند و سهم فروش خود را در جاهای دیگر سرمایه گذاری و خود را از دغدغه های کشت، داشت و برداشت این محصول دور کنند.

در این بین وظیفه خطیری بر دوش نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره سنگینی میکند تا با جلوگیری از تکرار فرصت سوزیهای چند سال اخیر، از حق کشاورزان تولیدکننده تخم آفتابگردان و کدو در حوزه انتخابیه اش دفاع کرده و بتواند با تلاش و جدیت همچون نمایندگان شمال کشور که واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کردند وی نیز اقدامات شایسته و مثمر ثمری در ممنوعیت واردات بی رویه تخم خارجی انجام دهد و این اقدامات را در چند تذکر و نطق پیش از دستور خلاصه نکند.!

واردات بی رویه تخم آفتابگردان چینی، بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه را به زانو د

سیب موز: واردات بی رویه تخم آفتابگردان چینی، بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه را به زانو در آورد

واردات بی رویه تخم آفتابگردان چینی، بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه را به زانو د 2

انتهای پیام/

واردات بی رویه تخم آفتابگردان چینی، بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه را به زانو د 3 واردات بی رویه تخم آفتابگردان چینی، بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه را به زانو د 4