خدمات بیمارستان های غیردولتی در شرایط نامطلوب

خدمات بیمارستان های غیردولتی در شرایط نامطلوب

سیب موز: خدمات بیمارستان های غیردولتی در شرایط نامطلوب

سیب موز به گزارش افکارنیوز، <!-- Content -->

سیدحسین داودی پس از بازدید از بخش های اورژانس و مراقبت های ویژه پنج بیمارستان در بندرعباس اظهار داشت: متأسفانه بیمارستان های خصوصی و عمومی غیر دولتی در بخش خدمات اورژانس همپای بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سرمایه گذاری مناسب را انجام نداده اند و خدمات فعلی هم در شرایط نامطلوب و غیر استاندارد ارائه می گردد، این وضعیت در تخت های ویژه از جمله سوختگی، ICU هم مشهود است، انتظار داریم با توجه به اهمیت گسترش این گونه خدمات، بیمارستان های فوق در برنامه های آتی این موضوع مهم را مد نظر قرار دهند.

به گزارش سیب موز وی افزود: بدیهی است دانشگاه علوم پزشکی برای سوق دادن برنامه های توسعه بیمارستان های بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی به سمت توسعه خدمات اورژانس و تخت های ویژه حتما در اعتباربخشی بیمارستان ها امتیاز ویژه ای را برای این منظور لحاظ خواهد نمود. انتظار داریم تمامی بیمارستان ها در این زمینه قدم های اساسی و قابل توجهی را بردارند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بدون هیچ گونه تعصب سازمانی باید اعلام نمایم در مقایسه با بیمارستان های خصوصی و عمومی غیردولتی در حال حاضر بهترین خدمات بخش اورژانس را بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارائه می نمایند اما برای ارائه خدمات در شأن و لیاقت مردم شریف استان هرمزگان هنوز کمبودها و کاستی هایی وجود دارد که ان شاءالله سعی مان بر این است که برطرف گردد.

داودی یادآور شد: بازدیدها و نظارت های سرزده از بیمارستان ها و مراکز درمانی استان چه دولتی و خصوصی ادامه خواهد داشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر ارائه خدمت بی منت و صادقانه به مردم فهیم هرمزگان تأکید دارد.