وقتی بُرس آرایشگری هم وارد می کنیم!!

وقتی بُرس آرایشگری هم وارد می کنیم!!

سیب موز: وقتی بُرس آرایشگری هم وارد می کنیم!!

سیب موز به گزارش افکارنیوز، <!-- Content -->

طبق آمار گمرک در 2 ماه منتهی به اردیبهشت سال 95, 37 تن برس آرایشگری وارد کشور شده است.

به گزارش سیب موز گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 88,599 و ارزش ریالی 2,683,315,062 وارد کشور شده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

چین

5,092

308,028,746

10,184

1

چین

2,041

154,386,520

5,102

1

آلمان

110

6,628,800

219

1

امارات متحده عربی

160

12,054,588

399

1

امارات متحده عربی

2

6,055,000

200

1

ترکیه

54

91,046,592

3,016

2

چین

14,315

995,215,927

32,838

2

چین

2,924

223,267,716

7,379

2

چین

11,457

715,651,388

23,616

2

امارات متحده عربی

193

11,686,150

386

2

ترکیه

130

11,811,150

390

2

ترکیه

184

107,973,610

3,565

2

کویت

650

39,508,875

1,305