افشارزاده با علاقه قلبی به استقلال نیامده بود!

افشارزاده با علاقه قلبی به استقلال نیامده بود!

سیب موز: افشارزاده با علاقه قلبی به استقلال نیامده بود! سیب موز > خبرگزاری مهر: پندار توفیقی در مورد ابهام پیرامون قراردادهای امسال

استقلال گفت: هیچ ابهامی وجود ندارد و امسال شفاف ترین و سالمترین

قراردادها طی این سال ها بسته شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

توفیقی

در مورد اینکه چرا به یکباره آقای افشارزاده از باشگاه استقلال رفت گفت:

مدت ها بود که بحث جدایی آقای افشارزاده مطرح بود این موضوع به یکباره

اتفاق نیافتاد، ایشان با علاقه قلبی به استقلال نیامده بود برحسب وظیفه

آمده بود، آقای افشارزاده کارمند وزارت ورزش بود و وزارت از او خواسته بود

که به استقلال بیاید و زمانی هم که وزارت ورزش خواست، ایشان از استقلال با

طیب خاطر رفت.

به گزارش سیب موز سخنگوی باشگاه استقلال در ادامه در گفتگو با رادیو

تاکید کرد: با اضافه شدن آقای حسنی خو به هیات مدیره تعداد اعضا تکمیل شد و

بعید می دانم که دیگر شاهد تغییراتی در هیات مدیره باشیم.