مدیر شبکه پنج منصوب شد

مدیر شبکه پنج منصوب شد

سیب موز: مدیر شبکه پنج منصوب شد سیب موز > خبرگزاری میزان: مجید زین العابدین با حکم مرتضی میرباقری، معاون سیما،به سمت مدیریت شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب شد. به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ نظر به انتقال تمام ماموریت های شبکه تهران (HD) به شبکه پنج سیما، معاون سیما، مجید زین العابدین را به سمت مدیر شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب کرد.در حکم وی بهره گیری از راهنمایی ها و کمک های نهادهای ذیربط در عنوان جدید شبکه پنج، شبکه تهران؛ با توجه به اهمیت این شبکه، که بیانگر اهمیت استان و شهر تهران به عنوان پایتخت کشور در مجموعه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی ایران اسلامی است، مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش سیب موز ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، توجه به مسایل شهروندی، معرفی و شناساندن ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایتخت و استمرار توجه به «اقتصاد مقاومتی» از اهم وظایف محوله در حکم معاون سیما برای مدیر جدید شبکه پنج عنوان شده است.

پیش از این احسان کاوه مدیریت شبکه تهران را بر عهده داشت.