اصولگرایان برای انتخابات به خواسته های مردم توجه کنند

اصولگرایان برای انتخابات به خواسته های مردم توجه کنند

سیب موز: اصولگرایان برای انتخابات به خواسته های مردم توجه کنند سیب موز > باشگاه خبرنگاران جوان: ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اولویت اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اظهار داشت: بهترین راهکار اصولگرایان که شایسته بود در انتخابات 7 اسفند 94  بیشتر مورد توجه این جریان قرار بگیرد، توجه به متن خواسته های مردم است.

وی افزود: البته باتوجه به برخی گسست هایی که میان اقشار مختلف مردم اعم از طبقات اقتصادی یا فکری و فرهنگی به وجود آمده، نوعا ممکن است که این اقشار خواست ها و نیازهای متفاوتی از هم داشته باشند.

به گزارش سیب موز ایمانی ادامه داد: به نظر می رسد جریان اصولگرایی، توجه بیشتری به یک یا بخشی از اقشار جامعه دارد، موضوع مطرح شده باید بیشتر سرلوحه کار اصولگرایان قرار بگیرد.

وی درباره قابلیت تحقق "مجلس اعلای اصولگرایی" در میان اصولگرایان گفت: این موضوعی که توسط مرتضی نبوی مطرح شد، فعلا در حد تئوری است. اجرایی شدن این تئوری که پیشرفته هم هست، شاید به انتخابات سال آینده نرسد.

تحلیلگر مسائل سیاسی در همین باره تصریح کرد: روی این بحث نظری باید کار کرد تا به آن حد از توسعه یافتگی سیاسی در جریان اصولگرایی برسد تا در نهایت به تشکیل پارلمان منجر شود.

ایمانی گفت: البته امروز چنین پارلمانی را داریم اما ناقص و موقتی است. همیشه در ایام انتخابات، لجنه ای با نام مثلا "شورای هماهنگی اصولگرایان" تشکیل می شود اما بلافاصه پس از انتخابات از هم می پاشد.