درگیری بازیکنان استقلال و نفت در پایان بازی

درگیری بازیکنان استقلال و نفت در پایان بازی

سیب موز: درگیری بازیکنان استقلال و نفت در پایان بازی سیب موز: بازی استقلال و نفت بی حاشیه تمام نشد. به گزارش سیب موز: سیب موز: در اواخر نیمه دوم بازی دو تیم بود که خطایی روی کاوه رضایی انجام شد و او به این خطا واکنش نشان داد. همین کار او باعث درگیری بین بازیکنان دو تیم شد که با وساطت منصوریان و داور بازی خاتمه یافت. اما این درگیری پایان ماجرا نبود و بعد از سوت پایان هم بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند.  بختیار رحمانی و علیرضا عزتی بازیکنان استقلال و نفت با یکدیگر درگیر شدند که در این حین کاوه رضایی و میلاد فخر الدینی هم به حمایت از همبازیان خود وارد ماجرا شدند. 41257