ده نمکی: «رسوایی» دوپینگ نکرد

ده نمکی: «رسوایی»  دوپینگ نکرد

سیب موز: ده نمکی: «رسوایی» دوپینگ نکرد سیب موز > جام جم آنلاین: مسعود ده نمکی در یادداشت کوتاهی نوشت: علیرغم همه تلاش ها برای دیده نشدن فیلم و شکست پیش بینی ها. نه دوپینگ ماهواره ای و رسانه ای با فیلم همراه بود و نه اراداه معطوف به قدرت. «رسوایی» نقد قدرت و ملت با هم بود و با این گفتمان همین مقدار استقبال یعنی مخاطب خاص طیف زیادی از مردم را در برگرفته است مردمی که به نقد جامعه و خود بها دادند و برعکس این مردم خواص پریشان از این نقد شدند. کف استقبال از رسوایی 2 سقف استقبال از دیگران است با همه عقبه هایشان. با این فیلم جمع فروش شش فیلم اخراجی ها تا رسوایی به 30 میلیارد تومان یعنی 10 میلیون مخاطب رسید.