دسیسه های انگلیسی علیه بارسا

دسیسه های انگلیسی علیه بارسا

سیب موز: دسیسه های انگلیسی علیه بارسا سیب موز > خبرگزاری فارس: گروه خراب کار و هولیگان بارسلونا با 5 زیرشاخه آلموگاورز (شاخه فاشیست شرق کاتالونیا)، نوسترا انسنیا (شاخه کارگران مبارز و مخالف پادشاهی اسپانیا)، کرو ده سنت ژوردی (شاخه کاتولیک بنیادگرا کاتالونیا)، هواداران بارسا (شاخه نژادپرستان شمال کاتالونیا) و هواداران پویول (شاخه خراب کاری سازمان دهی شده زیر نظر دو تاجر بزرگ انگلیسی) 1246 صندلی نیوکمپ را برای کل فصل خریداری و بخش مشخصی از این استادیوم را از آن خود کرده است.  طبق قانون باشگاه بارسلونا حق جلوگیری از فروش بلیت به گروه های خاص را ندارد و این گروه ها می توانند آزادانه برای خرید بلیت حتی به صورت سازماندهی شده اقدام کنند. نگرانی نیروهای امنیتی از حضور این گروه های خرابکاری در نیوکمپ و دردسرهای قابل پیش بینی در طول فصل است.   به گزارش سیب موز دولت اسپانیا بارها نسبت به تخصیص بودجه برای این گروه های نژادپرست از سوی اشراف انگلیسی و خاندان پادشاهی بریتانیا هشدار داده اما دولت انگلیس این اتهامات را هرگز قبول ندارد.