طرح «زنگ پلیس» تصویب نشد

طرح «زنگ پلیس» تصویب نشد

سیب موز: طرح «زنگ پلیس» تصویب نشد سیب موز شورای عالی آموزش و پرورش با ارسال نمابری پیشنهاد طرح شده توسط سردار سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی مبنی بر «ایجاد زنگ پلیس در مدارس» را رد کرد.

به گزارش ایسنا، در این نمابر آمده است: «عطف به مطلب مندرج در آن رسانه در اول تیرماه امسال با عنوان «زنگ پلیس در مدارس نواخته شود» عین جوابیه شورای عالی آموزش و پرورش به اطلاع می رساند:

به گزارش سیب موز با عنایت به مصوبه جلسه 854 شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 90/10/27 مبنی بر ساماندهی نواختن زنگ سراسری مدارس در مناسبت های ملی، به جز سه زنگ مندرج در مصوبه مذکور «زنگ استکبار ستیزی»، «زنگ انقلاب اسلامی» و «زنگ بازگشایی مدارس»، هیچ زنگ دیگری توسط سایر دستگاه ها به صورت همزمان در مدارس سراسر کشور نواخته نخواهد شد».