قرارداد سه بازیکن پرسپولیس فسخ شد

قرارداد سه بازیکن پرسپولیس فسخ شد

سیب موز: قرارداد سه بازیکن پرسپولیس فسخ شد سیب موز قرارداد سه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس فسخ شد.به گزارش تابناک ورزشی،سیدعلی فاطمی، مرتضی قدیمی پور و امیرعباس آیینه چی سه بازیکن فصل گذشته پرسپولیس امروز با حضور در سازمان لیگ و ثبت فسخ قرارداد توافقی خود، از این باشگاه جدا شدند. به گزارش سیب موز امروز همین طور امیرارسلان مطهری، رضا علیاری، محمد دانشگر و محمدسعید براویه بازیکنان نفت تهران نیز با فسخ قرارداد از نفت جدا شدند.احمدامیر کامدار بازیکن ذوب آهن نیز با ثبت فسخ قرارداد توافقی خود از این تیم اصفهانی جدا شد