هشدار حماس به اسرائیل

هشدار حماس به اسرائیل

سیب موز: هشدار حماس به اسرائیل سیب موز به گزارش تسنیم، سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که دشمن صهیونیستی در صورت حمله به باریکه غزه بهای سنگینی را پرداخت خواهد کرد. به گزارش سیب موز

مشیر المصری افزود: «زبان زور و تهدید اسرائیل دیگر کهنه شده است، ما از

اظهارات تهدید آمیز آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسرائیل علیه نوار غزه و حماس

هرگز ترس و هراسی به دل راه نخواهیم داد.»

وی تصریح کرد: «دشمن صهیونیستی هرگز نخواهد توانست خواسته هایش را بر ما

تحمیل کند، این اظهارات تهدید آمیز در چارچوب جنگ روانی علیه ملت فلسطین

صورت می گیرد.» وی خاطرنشان کرد که مقاومت فلسطین خود را برای دفع هرگونه تعرض و تجاوز آماده کرده است.

وی در رابطه با تصمیم تل آویو برای ساخت دیوار بتنی در نوار مرزی غزه برای

مقابله با تونل های مقاومت، یادآور شد که ساخت این دیوار و دست به دامن

آمریکا شدن هرگز نمی تواند امنیت اسرائیل را تامین کند. به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، المصری اظهار داشت که ساخت این دیوار نشانگر ترس و نگرانی سران تل آویو از تونل های مقاومت است.

اخیرا رسانه های خبری به نقل از آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

گزارش دادند که هدف این رژیم در جنگ آتی با غزه، نابودی حماس است.