کارخانه قند ورامین هم تعطیل شد

کارخانه قند ورامین هم تعطیل شد

سیب موز: کارخانه قند ورامین هم تعطیل شد سیب موز تعطیلی کارخانه تصفیه خانه قند ورامین، کام 400 کارگر این کارخانه قدیمی را تلخ کرد. حال و روز این کارخانه قدیمی و کارگران آن را مشاهده می کنید.

به گزارش مشرق، کارخانه تصفیه قند ورامین یکی از قدیمی ترین کارخانه های استان تهران و کشور است که پس از واگذاری به بخش خصوصی در دولت اصلاحات، همواره با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده و تعطیلی چند باره آن، بسیاری از کارگران و خانواده آنان را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش سیب موز سال گذشته کارخانه قند ورامین به دلیل نداشتن مواد اولیه تعطیل شد ولی با همت مسئولان، این کارخانه در پایان سال گذشته فعالیت مجدد خود را آغاز کرد. ولی از شواهد و حال و روز این کارخانه به نظر می رسد که این بار تعطیلی کامل آن که اوایل سال 95 صورت گرفت، جدی تر از دفعات قبل است.

کارگران کارخانه قند ورامین هم با مشکلات متعددی روبرو هستند، به طوری که چند ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.

این کارخانه مهم و تاریخی چنان در هویت مردم ورامین نقش بسته که بخش مهمی از شهرستان ورامین به نام منطقه کارخانه قند معروف است؛ کارخانه ای که بسیاری از مردم ورامین در آن کار کرده اند و هویت تاریخی خود را با فعالیت این کارخانه گره زده اند.