عکسهایی که علی کریمی در سالروز خداحافظی اش منتشر کرد!

سیب موز: عکسهایی که علی کریمی در سالروز خداحافظی اش منتشر کرد!

سالروز خداحافظی علی کریمی از فوتبال

به گزارش سیب موز: امروز 29 تیر، سالروز خداحافظی علی کریمی از فوتبال است.

29 تیر 1393 بود که وقتی خیلی ها چشم باز کردند و تازه از خواب بیدار شدند، با خبر خداحافظی علی کریمی از دنیای فوتبال روبرو شدند. خبری که برای هیچکس خوشایند نبود. امروز دومین سالی است که جادوگر از فوتبال رفته است. او در این روز و با گرفتن تبریک مردم در اینستاگرامش عکس های زیر را منتشر کرد و از همه بابت لطفی که در این چند روز به او داشتند، تشکر کرد.

عکسهایی که علی کریمی در سالروز خداحافظی اش منتشر کرد!

سیب موز: عکسهایی که علی کریمی در سالروز خداحافظی اش منتشر کرد!

عکسهایی که علی کریمی در سالروز خداحافظی اش منتشر کرد! 2

خبر انلاین