برآورد خسارت آتش سوزی در جنگل های پاسارگاد

برآورد خسارت آتش سوزی در جنگل های پاسارگاد

سیب موز: برآورد خسارت آتش سوزی در جنگل های پاسارگاد سیب موز در حریق اخیر پاسارگاد 868 هکتار از مراتع و جنگل های این منطقه در آتش سوخت.

به گزارش خبر جنوب، مدیرکل منابع طبیعی فارس در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اعلام این مطلب گفت: در این آتش سوزی بیش از 868 هکتار از جنگل ها و مراتع این منطقه در آتش سوخت این در حالی است که وسعت کل منطقه ای که در معرض آتش سوزی بود بیش از 17 هزار هکتار را تشکیل می داد.

به گزارش سیب موز بوستانی ضمن ارایه گزارشی از نوع پوشش گیاهی و جغرافیای منطقهای که آتش سوزی در آن رخ داد افزود: سال گذشته 180 دیده بان و قرق بان محلی و موقت را برای حفاظت بیشتر از عرصه های منابع طبیعی به کار گرفتیم که امسال به دلیل مشکلات مالی تنها 84 نفر را به کارگیری کردیم که عموما افراد بومی هستند که با راه های مناطق خود آشنا هستند.

وی افزود: در حادثه آتش سوزی پاسارگاد ابتدا 6 نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردیم که پس از آن تعداد مظنونین به 3 نفر کاهش یافت.

بوستانی گفت: برطبق برآوردهای اولیه میزان خسارت وارد شده در این آتش سوزی بالغ بر 189 میلیارد تومان تخمین زده می شود که اعتبار مورد نیاز برای احیای بخشی از خسارت های وارد شده یک میلیارد و 560 میلیون تومان است این در حالی است که تنها در طول مدت زمان حادثه 28 میلیون تومان صرف تامین آذوقه و آب مورد نیاز امدادگران و نیروهای مردمی شد که برای اطفای حریق به منطقه آمده بودند.

مدیر کل منابع طبیعی فارس با انتقاد درخصوص نبود بالگرد گفت: یکی از مشکلات ما در این آتش سوزی صعب العبور بودن منطقه بود که نبود بالگرد نیز باعث شد تا این مشکلات بیشتر شود این درحالی است که با آمدن بالگرد تنها پس از 4 ساعت 80 درصد آتش سوزی را خاموش کردیم و اگر بالگرد به موقع به منطقه اعزام شده بود 70 درصد از خسارت ها کاسته می شد.