شماره 7 فرهاد مجیدی به نام بختیار ثبت شد!

شماره 7 فرهاد مجیدی به نام بختیار ثبت شد!

سیب موز: شماره 7 فرهاد مجیدی به نام بختیار ثبت شد! سیب موز: چهره جدید آبی ها از این پس شماره فرهاد مجیدی را به تن می کند. به گزارش سیب موز: سیب موز: بختیار رحمانی در فصل جدید لیگ برتر، شماره 7 فرهاد مجیدی را به تن می کند. آبی ها در تلاش بودند تا خود فرهاد این پیراهن را به بختیار بدهد ولی به نظر نمی رسد او به مراسم جشن پیراهن استقلال برود. با این وجود، در لیست استقلال شماره 7 این تیم به نام بختیار رحمانی ثبت شده است.

شماره 7 فرهاد مجیدی به نام بختیار ثبت شد! 2