شکایت باشگاه پرسپولیس از کنعانی زادگان و استقلال+ سند

سیب موز باشگاه پرسپولیس مصرانه اعتقاد دارد کنعانی زادگان با این باشگاه قرارداد دارد و استقلال غیر قانونی این بازیکن را جذب کرده است.

به گزارش تابناک ورزشی،پندار  خمارلو  مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس می گوید: کنعانی زادگان هنوز با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد و انعقاد قرارداد با او غیر قانونی است و برای احقاق حق باشگاه پرسپولیس تلاش خواهیم کرد.

شکایت باشگاه پرسپولیس از کنعانی زادگان و استقلال+ سند

سیب موز: شکایت باشگاه پرسپولیس از کنعانی زادگان و استقلال+ سند به گزارش سیب موز خمارلو بار دیگر گفت: قرارداد غیر قانونی برای ما چاره ای جز شکایت کردن باقی نمی گذارد و بر همین اساس باشگاه پرسپولیس با وجود اینکه درگیر مسائل مختلفی است اما از کوچکترین دارایی خود دفاع می کند.