مار 10 متری گزارش شده، سمور آبی بود

مار 10 متری گزارش شده، سمور آبی بود

سیب موز: مار 10 متری گزارش شده، سمور آبی بود سیب موز بررسی های سازمان آتش نشانی اصفهان مشخص کرد، جانور مشاهده شده توسط

شهروندان که به عنوان مار به آتش نشانی گزارش شده بود، سمور آبی بالغ بوده

است.

به گزارش ایلنا، پس از تماس شهروندان با سامانه 125 ستاد فرماندهی مبنی بر رویت خزنده ای شبیه به مار در نیزارهای پل شهرستان، نیروهای آتش نشان بلافاصله در محل حاضر شدند.

به گزارش سیب موز مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت این گزارش بلافاصله نیروهای عملیاتی از ستاد فرماندهی، ایستگاه های 1 – 3 – 4 – 5 – 13 و 20 به محل اعزام شدند و پس از حضور در محل رویت این خزنده، به جستجو میان نیزارهای بسیار بلند که بخش وسیعی از رودخانه را احاطه کرده بود پرداختند.

آتشپاد بهزاد بزرگ زاد گفت: آتش نشانان پس از محاصره بخش هایی از رودخانه، ساعت ها به جستجو پرداخته تا در صورت رویت این خزنده، آن را زنده شکار کنند.

وی افزود: آتش نشانان داخل رودخانه و میان نیزارها به جستجو پرداخته و مشخص شد خزنده رویت شده، یک سمور آبی بالغ(خدنگ) است.

وی تاکید کرد: شایعه وجود مار چند متری در داخل رودخانه زاینده رود، تاکنون با وجود گشت های مداوم آتش نشانان در محل های گزارش شده، تایید نگردیده است.

آتشپاد سوم حمید رضوانی، معاون عملیات سازمان نیز درباره این حادثه اظهار داشت: نیروهای آتش نشان با زبان روزه در محدوده ای 3 هکتاری به صورت صف و با هدایت شدن به وسیله نردبان 56 متری و دوربین های شکاری، به جستجوی وسیعی در منطقه پرداختند.

وی افزود: با توجه به تماس شهروندی مبنی بر رویت یک خزنده با شباهت به مار، نیروهای آتش نشان برای ایجاد اطمینان از صحت یا کذب این گزارش، پس از تجسس 5 ساعته اطمینان حاصل کردند که خزنده گزارش شده، یک سمور آبی بالغ(خدنگ) است که دُم این حیوان در فاصله دور همانند دم مار دیده می شود.

وی تاکید کرد: این حیوان کاملاً بی آزار بوده و جزئی از اکوسیستم سنتی بخشی از منطقه اصفهان است.