شکایت 50 نماینده به هیأت رئیسه مجلس

شکایت ۵۰ نماینده به هیأت رئیسه مجلس

سیب موز: شکایت 50 نماینده به هیأت رئیسه مجلس سیب موز پنجاه نفر از نمایندگان از عملکرد روسای شعب 15 گانه در خصوص تقسیم بندی اعضای کمیسیون ها به هیأت رئیسه مجلس شکایت کردند.

به گزارش فارس، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد روسای شعب 15گانه درباره عملکردشان در تقسیم بندی اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس به هیأت رئیسه شکایت کردند.

به گزارش سیب موز این نمایندگان همچنین انتقاداتی نسبت به عملکرد مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که در جلسات روسای شعب شرکت کرده، داشته اند.

علاوه بر این 10 نفر از نمایندگانی که نسبت به عضویتشان در کمیسیون های تخصصی ناراضی بودند، عنوان کردند که از عملکرد روسای شعب  در تقسیم بندی اعضای کمیسیون ها به کمیسیون اصل 90 مجلس (پس از تشکیل) شکایت خواهند کرد.