خواننده لس آنجلسی در بین کشتی گیران ایرانی

سیب موز خواننده لس آنجلسی با کشتی گیران ایرانی عکس یادگاری گرفت.

به گزارش میزان، خواننده لس آنجلسی بعد از قهرمانی تیم ملی کشی آزاد ایران در جام جهانی آمریکا، در بین ملی پوشان حاضر شد و با آنها عکس یادگاری گرفت.

خواننده لس آنجلسی در بین کشتی گیران ایرانی

سیب موز: خواننده لس آنجلسی در بین کشتی گیران ایرانی

خواننده لس آنجلسی در بین کشتی گیران ایرانی 2