اعتراض متهمان «اخلال ارزی» به رأی دادگاه

اعتراض متهمان «اخلال ارزی» به رأی دادگاه

سیب موز: اعتراض متهمان «اخلال ارزی» به رأی دادگاه سیب موز متهمان پرونده اخلال ارزی از جمله برادران روزچنگ که دو تن از آنها هر کدام به 23 و 20 سال حبس محکوم شدند، به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی اعتراض کردند.

به گزارش تسنیم زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، تعدادی افراد توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند که در نهایت برای هشت نفر به اتهام اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد.

به گزارش سیب موز پرونده این متهمان که سه تن از آنها برادران «روزچنگ» بودند در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و 12 مرداد سال 94 نخستین جلسه دادگاه برگزار و طی چهار جلسه، کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

برگزاری دادگاه متهمان اخلال ارزی که با برگزاری دادگاه بابک زنجانی همزمان شده بود، در نهایت پس از برگزاری 15 جلسه پایان یافت و حجت الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضائیه 22 فروردین 95 در نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس های طویل المدت و رد مال محکوم شدند ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

به گفته اژه ای براساس حسابرسی انجام شده، میزان درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش، طبق حکم دادگاه، «انور روزچنگ» متهم ردیف اول به 20 سال و «یدالله روزچنگ» متهم ردیف دوم پرونده به 23 سال حبس محکوم شده است؛ «لقمان روزچنگ» دیگر متهم این پرونده است که هم اکنون با صدور قرار وثیقه بیرون از زندان به سر می برد و دادگاه برای او نیز حکم صادره کرده اما هنوز ابلاغ نشده است.

«س.ح.س» دیگر متهم این پرونده است که به 10 سال حبس محکوم شده است؛ به گفته حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا، تحصیل مال نامشروع این افراد، 181 میلیارد تومان بوده است.