طرح مبارزه با جرایم اقتصادی اعلام وصول شد

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی اعلام وصول شد

سیب موز: طرح مبارزه با جرایم اقتصادی اعلام وصول شد سیب موز عضو هیأت رئیسه مجلس طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را در صحن علنی پارلمان

اعلام وصول کرد.

به گزارش سیب موز به گزارش فارس، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی اعلام وصول شد.

همچنین طرح الحاق 2 ماده به مواد 192 مقرر 1 و 192 مقرر 2 به قانون آیین نامه

داخلی مجلس نیز اعلام وصول شد.