علاقه مندی گازپروم نفت روسیه برای توسعه میدان های نفتی آذر و شنگول ایران

علاقه مندی گازپروم نفت روسیه برای توسعه میدان های نفتی آذر و شنگول ایران

سیب موز: علاقه مندی گازپروم نفت روسیه برای توسعه میدان های نفتی آذر و شنگول ایران سیب موز رئیس شرکت گازپروم نفت روسیه گفت، این شرکت در حال بررسی مشارکت در پروژه های نفتی آذر و شنگول در ایران است.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری آر بی تی اچ، الکساندر دیوکوف، رئیس شرکت گازپروم نفت روسیه گفت، این شرکت در حال بررسی مشارکت در پروژه های آذر و شنگول در ایران است.وی افزود، گازپروم نفت هیچ تعارض منافعی با لوک اویل که در حال رقابت برای حضور در میادین آذر و شنگول است ندارد، زیرا گازپروم نفت به دنبال مشارکت در میادینی است که شرکت های ایرانی از قبل در آن فعالیت دارند.وی افزود، این بخش ها ادامه پروژه میدان بدرا در عراق است که گازپروم نفت در آن فعالیت دارد.دیوکوف افزود، گازپروم نفت به دنبال شرایط قراردادی بهتر در زمینه پروژه بدرا است.وی گفت: «گفت وگوها برای رسیدن به توافقات جدید در زمینه قراردادهای خدماتی برای بدرا ادامه دارد... حرکت های مثبتی شده اما مشکلاتی نیز وجود دارد که از بی ثباتی سیاسی و همچنین تاثیرات افت قیمت ها بر اقتصاد عراق نشات می گیرد.»دیوکوف گفت، صرفه اقتصادی این پروژه پایین تر از چیزی است که ابتدا توسط شرکت برآورد شده بود. «اما شکی نیست که ما قادر خواهیم بود به توافقی دست یابیم که ما را به شاخص های اولیه برای بازگشت به سرمایه گذاری برگرداند.»