ایرلاینهای بدهکار باید کارمزد بدهی خود را بپردازند

ایرلاینهای بدهکار باید کارمزد بدهی خود را بپردازند

سیب موز: ایرلاینهای بدهکار باید کارمزد بدهی خود را بپردازند سیب موز مدیرعامل شرکت فرودگاه ها با استناد به ماده 63 قانون وصول برخی از

درآمدهای دولت و اصلاحیه های آن گفت: شرکت های هواپیمایی بدهکار به شرکت

فرودگاه ها باید بر اساس زمان طی شده کارمزد بدهی خود را نیز بپردازند. به گزارش تسنیم،

رحمت الله مه آبادی اظهار کرد: عدم پرداخت بدهی های جاری شرکت های

هواپیمایی به شرکت فرودگاه های کشور یکی از مشکلات فعلی این شرکت به شمار

می رود. در این راستا پس از مذاکرات لازم با برخی از شرکت های هواپیمایی تا

حدود زیادی به تفاهم رسیدیم ولی در برخی موارد خیر. به گزارش سیب موز وی با بیان

اینکه بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها حدود 700 میلیارد تومان است گفت:

طبق برنامه­ ریزی صورت گرفته بنا داریم با سازمان هواپیمایی در این خصوص

هماهنگ بوده و با جدیت این مسائل رابرطرف کنیم. وی با بیان این که

به دلیل عدم نقدینگی کافی توان خریداری تجهیزات جدید فرودگاهی از جمله

دومین هواپیمای فلایت چک را نداریم، ادامه داد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم

درصورت توافق اعضای شورای عالی هواپیمایی از این زمان به بعد هریک از

شرکت هایی که پرداخت بدهی های خود را به تعویق می اندازند با استناد به

ماده 63 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و اصلاحیه های آن براساس مدت

زمان طی شده کارمزد بدهی خود را نیز بپردازند.