یارانه شصت و چهارم فردا شب واریز می شود

یارانه شصت و چهارم فردا شب واریز می شود

سیب موز: یارانه شصت و چهارم فردا شب واریز می شود سیب موز یارانه نقدی ماه جاری ساعت 24 چهارشنبه - 26 خرداد - به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.به

گزارش ایسنا، این شصت و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی

است که به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان واریز می شود.

به گزارش سیب موز در حال حاضر بالغ بر 75 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می

کنند که این تعداد پرداختی هزینه ای حدود 3400 میلیارد تومان در هر ماه

برای دولت به همراه دارد.

این در حالی است که با توجه به تکلیف قانون بودجه 1395 برای

حذف گروه های هدف که مجلس معتقد است حدود 24 میلیون نفر را در بر می گیرد،

باید دولت به زودی در رابطه با اجری این ماده قانونی و حذف حداقل بخشی از

یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند. هر چند طبق قانون دولت باید از تیرماه

امسال برای قطع تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران اقدم کند.

با این حال تاکنون خبری قطعی و نهایی از سوی سازمان مدیریت و

برنامه ریزی و همچنین وزارت" کار، تعان و رفاه اجتماعی" درباره تصمیم دولت

در این رابطه منتشر نشده است.