دادگاه بحرین، جمیعت الوفاق را منحل کرد

دادگاه بحرین، جمیعت الوفاق را منحل کرد

سیب موز: دادگاه بحرین، جمیعت الوفاق را منحل کرد سیب موز دادگاه اداری بحرین حکم توقف فعالیت جمعیت «الوفاق» این کشور را صادر کرد.

به گزارش فارس، شبکه «المنار» اعلام کرد دادگاه اداری بحرین حکم به توقف فعالیت های انجمن «الوفاق» (بزرگترین انجمن معارضان این کشور) و نیز بستن دفترهایش را صادر کرده است.

به گزارش سیب موز این حکم در حالی صادر شده که دادگاه تجدیدنظر بحرین اخیرا حکم مجازات شیخ «علی بن سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق را به 9 سال زندان افزایش داد.

دادگاه اداری بحرین جمعیت معارض الوفاق را منحل اعلام کرد و دستور بسته شدن تمامی ساختمان های این جمعیت را صادر کرد.