واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

سیب موز: واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی سیب موز وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای بازداشت غیرقانونی بابک زنجانی از سوی وکیل وی گفت: وقتی کسی می تواند 2هزار و 800 میلیارد تومان از منابع کشور را ببرد و با دروغ های خود وقت مردم را بگیرد، اکنون نیز می تواند مدعی حقوق شهروندی شود.

به گزارش ایرنا، پورمحمدی افزود: اول باید سرمایه های مردم را برگرداند و سپس این ادعا را بکند.وی تاکید کرد: باید فضا به گونه ای شود که هر کسی اجازه نداشته باشد این بحث ها را پیش بکشد.

به گزارش سیب موز وکیل مدافع بابک زنجانی، بازداشت موکلش پس از تاریخ 9 دی 94 را غیرقانونی خوانده و گفته که اموال متهم شناسایی بشود یا نشود، تکلیف قانونی از قضات رسیدگی کننده ساقط نمی شود؛ زنجانی با وثیقه 5 هزار میلیاردی آزاد می شود.