عارف ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نپذیرفت

عارف ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نپذیرفت

سیب موز: عارف ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نپذیرفت سیب موز فارس گزارش داد، نماینده مردم تهران در مجلس که نخواست نامش فاش شود درباره حضور محمدرضا عارف در مسئولیت مرکز پژوهش های مجلس گفت: عارف ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نپذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: آقای عارف برای ریاست کمیسیون آموزش مجلس کاندیدا خواهد شد.