سقوط شهرستان «چهارچینو» در افغانستان

سقوط شهرستان «چهارچینو» در افغانستان

سیب موز: سقوط شهرستان «چهارچینو» در افغانستان سیب موز به گزارش تسنیم، گزارش ها از ولایت «ارزگان» در مرکز افغانستان حاکیست که شهرستان «چهارچینو» در این ولایت توسط طالبان تصرف شده است. به گزارش سیب موز منابع محلی می افزایند: در حال حاضر تمام ساختمان ها و مراکز دولتی در شهرستان چهارچینو در اختیار طالبان است. شهرستان چهارچینو در حالی به تصرف طالبان درآمده است که در روزهای اخیر حملات گروهی طالبان در ولایت ارزگان شدت یافته بود. همچنین از چند ماه گذشته به این سو مسیر شهرستان «چهارچینو» به «ترینکوت» مرکز ولایت ارزگان در مرکز افغانستان مسدود بوده است.

طالبان روز گذشته با انتشار بیانیه ای از محاصره فرمانداری شهرستان

«چهارچینو» ولایت ارزگان در مرکز افغانستان توسط افراد وابسته به این گروه

خبر داده بودند.