شناسایی یک شرکت با 300میلیارد تومان اعتبارسازی

شناسایی یک شرکت با ۳۰۰میلیارد تومان اعتبارسازی

سیب موز: شناسایی یک شرکت با 300میلیارد تومان اعتبارسازی سیب موز رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 1500 شرکت کدفروش خبرداد و گفت: هفته قبل یک شرکت شناسایی شد که 300 میلیارد تومان اعتبارسازی کرده و 180 مهر ساخته بود.به گزارش مهر، سیدکامل تقوی نژاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اختلال شرکت های کدفروش در فرآیند اقتصادی کشور گفت: سال قبل 1500 شرکت کدفروش شناسایی شده اند و هفته قبل نیز به کمک سازمان بازرسی کشور یک شرکت کدفروش که 300 میلیارد تومان اعتبارسازی کرده و 180 مهر مختلف ساخته بود، شناسایی شد که عوامل آن دستگیر و اکنون وثیقه 50 میلیارد تومانی از آنها دریافت شده است و عوامل هم در بازداشت هستند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: از این شرکت ها روزانه تعداد زیادی در حال ایجاد است و تعداد زیادی نیز ایجاد خواهند شد و تا زمانی که سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل شود، باید انتظار این ضایعه را در اقتصاد ایران داشته باشیم. البته دستورالعملی نیز در این رابطه صادر شده و در قانون جدید مالیاتی  تکامل یافته است.وی تصریح کرد: وقتی بحث از شرکت های کذفروش به میان می آید، دسته ای از افراد هستند که مکان خاصی ندارند و فاکتور می فروشند و معاملات صوری انجام می دهند، البته برای ما نیز محرض است که در سیستم بانکی پولی منتقل نشده و صرفا برای اعتبارسازی از آنها استفاده شده است و درصدی از مبلغ فاکتور نیز از سوی این شرکتها به عنوان حق العمل، دریافت می شود. پس نه کالایی جابه جا می شود و نه معامله ای صورت می گیرد، فقط راهی برای فرار مالیاتی است.به گفته تقوی نژاد، سازمان امور مالیاتی تاکنون با فعالان اقتصادی و شرکت هایی که اسناد مالیاتی آنها مبتنی به تخلف فاکتور فروش بوده براساس مالیات علی الراس رفتار نموده که البته مالیات علی الراس به صورت موقتی است و زمان آن برای این قبیل شرکت ها به مدت 3 سال تعیین می شود و محاسبه مالیات به این شیوه مختص شرکت هایی است که کد فروشی کرده اند و فاکتورهای آنها صوری است و باید به این نکته توجه داشت که این نوع شرکت ها، مکان خاصی ندارند و واهی بودن معاملات آنها محرز شده است.به گزارش مهر، شب گذشته در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل کمبود وقت، این بحث ناتمام ماند و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا جلسه ای مشترک با فعالان اقتصادی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا این موضوع به صورت کامل بررسی شود.