55 دلار؛ مرز صرفه تولید نفت در آمریکای جنوبی

55 دلار؛ مرز صرفه تولید نفت در آمریکای جنوبی

سیب موز: 55 دلار؛ مرز صرفه تولید نفت در آمریکای جنوبی سیب موز حداقل قیمت لازم برای صرفه اقتصادی تولید نفت در قاره آمریکای جنوبی، 55 دلار برای هر بشکه است.

به

گزارش ایسنا، طبق اعلام مؤسسه اعتبارسنجی مودیز، برای این که شرکتهای ملی

نفت در قاره آمریکای جنوبی بتوانند با سرمایه گذاری کافی روند کاهش تولید

خود را مهار کنند، قیمت نفت باید از 55 دلار فراتر رود.

به گزارش سیب موز  طبق گزارش دیروز (دوشنبه ٢4 خرداد ماه) مودیز، جایگاه اعتباری

این شرکتها دستکم تا میانه سال ٢٠١٧ میلادی پایین باقی می ماند و این

شرکتها با چالشهایی همچون کاهش تولید، سررسید بدهیهای کوتاه مدت، فروش

داراییها و کاهش هزینه ها رو به رو خواهند بود.

در گزارش یاد شده اعلام شد که رشد کنونی قیمت نفت، "بهبودی

حداقلی" از فشارهایی است که در پی افت قیمت نفت در بلند مدت به شرکتهای

نفتی آمریکای جنوبی وارد شده بود.