ملی پوش پرسپولیس قربانی یک تصویر جعلی در اینستاگرام

ملی پوش پرسپولیس قربانی یک تصویر جعلی در اینستاگرام

سیب موز: ملی پوش پرسپولیس قربانی یک تصویر جعلی در اینستاگرام سیب موز تصاویر فردی شبیه به بازیکن پرسپولیس در اینستاگرام دست به دست می چرخد تا بلکه یک قربانی دیگر بگیرد.به گزارش تابناک ورزشی، ظاهرا قصه امروز اتفاقات رخ داده در فضای

مجازی  است.جاییکه همه چیز به همه چیز ارتباط داده می شود و ناگاه اتهامی

بزرگ بر پایه اطلاعات غلط شکل می گیرد.

هر روز اخبار نگران کننده ای در این باره منتشر می شود و مشخص نیست پایان قصه چطور رقم می خورد. طوفان اخیر،یک ملی پوش فوتبال کهعضو باشگاه پرسپولیس است را مورد اتهام قرار داد. جاییکه تشابه ظاهری این بازیکن با یک فرد برایش قصه ها ساخت و جنجال ها آفرید.

به گزارش سیب موز تصویری که دست به دست چرخید و اینستاگرام و کانال ها را در نوردید اما آنچه واقعیت داشت،بی گناهی ملی پوش فوتبال را تایید می کرد.

آن تصویر که یک رابطه شخصی را روایت می کرد،به

دلیل تشابه بسیار زیاد چهره نگاهها را به سوی ملی پوش برد اما کمی بعد تر

فردی که واقعا در تصویر دیده شد،مجبور شد تصاویر دیگری از خود منتشر کند تا

مشخص شود جنجال های شکل گرفته در فضای مجازی مبنی بر اتهام وارده به آن

ملی پوش به دور از واقعیت و غیر اخلاقی بوده است.

نکته جالب اینکه طرفداران تیم حریف باشگاهی

ملی پوش سرشناس پس از اینکه فرد واقعی تصاویر تازه ای از خود منتشر کرد تا

همه را متوجه اشتباه رخ داده کند،از این بازیکن حمایت کردند و خواستند که

به وی تهمت زده نشود.