محاکمه 7 مرد در پرونده قتل جوان روستایی

محاکمه ۷ مرد در پرونده قتل جوان روستایی

سیب موز: محاکمه 7 مرد در پرونده قتل جوان روستایی سیب موز وقتی مرد 40 ساله با مادرش درگیر شد و او را کتک زد، تصورش را هم نمی کرد که این اتفاق به قیمت از دست دادن جانش تمام شود.

به گزارش همشهری، در این حادثه 50نفر از اهالی روستا بر سر او ریختند و آنقدر کتکش زدند تا جان باخت.صبح دیروز 7 متهم اصلی این درگیری مرگبار از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شدند و مقابل قاضی اصغرعبداللهی رئیس دادگاه و 2 قاضی مستشار دیگر قرار گرفتند. در ابتدای جلسه نماینده دادستان به شرح کیفرخواست پرداخت و برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کرد.

به گزارش سیب موز وی به تشریح جزئیات جنایت پرداخت و گفت: در این پرونده 3نفر متهم به مشارکت در قتل و 4نفر دیگر اتهام شان معاونت در قتل است. این درگیری دهم مرداد ماه سال93 در یکی از روستاهای حوالی تهران رخ داد و مأموران با حضور در محل که به میدان جنگ تبدیل شده بود، به تحقیق در این خصوص پرداختند. بررسی ها نشان می داد که مرد 40ساله ای در این درگیری جان باخته است که پزشکی قانونی علت مرگ وی را اصابت ضربه به سرش و شکستگی جمجمه اش اعلام کرد.

آنطور که در بررسی ها مشخص شد قربانی چند روز قبل تر با مادرش درگیر شده و او را کتک زده بود. همین باعث عصبانیت اهالی روستا شده بود و روز حادثه حدود 50نفر برای ادب کردن قربانی بر سر او ریختند و باعث مرگ او شدند. نماینده دادستان در ادامه گفت: در این ماجرا 7نفر از عوامل اصلی این درگیری مرگبار دستگیر شدند که 3نفر از آنها به قتل اقرار کردند. متهمان پس از اعتراف به بازسازی صحنه جنایت پرداختند که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

پس از شرح کیفرخواست توسط نماینده دادستان، همسر قربانی که شاهد ماجرا بود در جایگاه ایستاد و به عنوان ولی دم فرزندانش برای عاملان جنایت درخواست قصاص کرد. وی گفت:من نمی دانم شوهرم را به چه گناهی کشتند و ما را بی سرپرست کردند. او ادامه داد: روز حادثه همراه شوهرم و دخترم سوار موتور بودیم که ناگهان یکی از اهالی روستا را دیدیم.

او هم سوار موتورش بود و وقتی نزدیک شد ناگهان با لگد ضربه ای به موتور شوهرم زد و ما به زمین افتادیم. بعد هم فرار کرد و ما به سمت روستا برگشتیم اما با صحنه وحشتناکی روبه رو شدیم. حدود 50نفر از اهالی روستا منتظر شوهرم بودند و به محض دیدن او به سمتش هجوم بردند و شروع کردند به کتک زدن او. 3متهم اصلی این پرونده که اتهام شان مشارکت در قتل است و در دادگاه حضور دارند با قفل فرمان، داس و چوب به سر شوهرم زدند. اهالی دیگر روستا هم همگی شوهرم را کتک زدند تا اینکه جان باخت.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول پشت تریبون ایستاد. وی که تا پیش از این اقرار کرده بود که با قفل فرمان به سر مقتول ضربه زده و حتی صحنه جنایت را هم بازسازی کرده بود، دیروز در جلسه دادگاه منکر مشارکت در قتل عمدی شد و گفت در آن زمان تحت فشار بوده و مجبور شده قتل را گردن بگیرد. او مدعی بود که به موتور مقتول ضربه زده اما وقتی به روستا برگشته و دیده که همه با چوب و چماق به سمت قربانی حمله کرده اند ترسیده و دیگر جلو نرفته است؛ فقط دیده که متهم ردیف دوم با داس به سر مقتول زده است.

پس از آن نوبت به متهم ردیف دوم رسید که او هم مانند دیگری منکر قتل شد. وی گفت: من فقط در درگیری حضور داشتم اما ضربه ای به او نزدم. درست است که داس همراهم بود اما ترسیدم و از آن استفاده نکردم.در ادامه جلسه، متهم ردیف سوم منکر مشارکت در قتل شد و 4متهم دیگر که اتهام شان معاونت در قتل بود یکی پس از دیگری پشت تریبون ایستادند و خود را بی گناه دانستند.در پایان جلسه قضات دادگاه کیفری به شور نشستند تا درخصوص حکم متهمان این پرونده تصمیم بگیرند.