آشتی کنان تلفنی دو بازیکن تراکتورسازی!

سیب موز دو بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی به صورت تلفنی با یکدیگر آشتی کردند.

به گزارش تابناک ورزشی، روز

گذشته و پس از صدور رضایتنامه سینا عشوری توسط باشگاه ذوب آهن برای حضور

دوباره این بازیکن در تراکتورسازی، او با محسن بنگر تماس گرفت.

عشوری و بنگر که در دیدار برگشت پرسپولیس و تراکتورسازی با یکدیگر درگیر

شده بودند و همین امر موجب شد حاشیه هایی در رسانه ها برای هردو بازیکن

ایجاد شود، حالا سال بعد باید در تراکتورسازی هم تیمی شوند.

آشتی کنان تلفنی دو بازیکن تراکتورسازی!

سیب موز: آشتی کنان تلفنی دو بازیکن تراکتورسازی!

به گزارش سیب موز عشوری دیروز با محسن بنگر تماس گرفت و به او بابت حضور در تراکتورسازی

خوشامد گفت. این دو بازیکن در این تماس تلفنی کدورت ها را کنار گذاشتند و

با یکدیگر آشتی کردند.