سفره افطاری در یک هواپیمای مسافربری!

سیب موز یک هواپیمای مسافربری در ترکیه پس از پایان دوره فعالیت خود، به سفره افطار دسته جمعی برای ماه مبارک رمضان تبدیل شده است.

به گزارش شفقنا، در راستای تغییر و ایجاد تجربه های غیر معمول، یک هواپیمای مسافربری مدل «ایرباس 340» شرکت خطوط هوایی ترکیه (Turkish Airlines) به یک سفره افطار دسته جمعی و سالن ویژه برگزاری مراسم تبدیل شد.

سفره افطاری در یک هواپیمای مسافربری!

سیب موز: سفره افطاری در یک هواپیمای مسافربری! به گزارش سیب موز به گزرش پایگاه اینترنتی «سیدتی»،کاربران شبکه های اجتماعی  در این اواخر تصاویر هواپیمای مذکور را منتشر کردند که پس از پایان دوره فعالیت خود در خطوط هوایی ترکیه، برای ماه مبارک رمضان آماده شده تا میزبان سفره افطارهای دستهه جمعی روزه داران باشد.

سفره افطاری در یک هواپیمای مسافربری! 2

این هواپیما که با طول 76 متر و عرض شش متر ظرفیت 200 شخص را دارد، هم اکنون در نزدیکی فرودگاه اصلی استان ساحلی «بالیکسیر» در غرب ترکیه قرار گرفته است.