اعضای کمیسیون اصل90 مجلس دهم مشخص شدند

اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس دهم مشخص شدند

سیب موز: اعضای کمیسیون اصل90 مجلس دهم مشخص شدند سیب موز حسین رضازاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از مشخص شدن اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دهم خبر داد، که اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

محمدعلی پورمختار

به گزارش سیب موز داوود محمدی

فرهاد تجری

حسن نوروزی

حسین رضازاده

بهرام پارسایی

یحیی کمالی

محمد کاظمی