اسامی اعضای کمیسیون آموزش مجلس دهم

اسامی اعضای کمیسیون آموزش مجلس دهم

سیب موز: اسامی اعضای کمیسیون آموزش مجلس دهم سیب موز به گزارش خانه ملت،  اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مشخص شد، که اسامی 23 عضو در مجلس دهم به شرح ذیل است:

1-محمدرضا عارف

به گزارش سیب موز 2-کارن خانلری

3-قاسم احمدی لاشکی

4-اسفندیار اختیاری

5-اسدالله عباسی

6-محمود نگهبان سلامی

7-محمد قمی

8-فریده اولاد قباد

9-سید محمد باقر عبادی

10-فاطمه سعیدی

11-سید جواد ساداتی نژاد

12-میر حمایت میرزاده

13-محمد بیرالوندی

14-احد آزادی خواه

15-داوود محمدی

16-محمود صادقی

17-جبار کوچکی نژاد

18-فرهاد فلاحتی

19-محمد مهدی زاهدی

20علیرضا سلیمی

21-محمد جواد فتحی

22-محمد باسط دورازهی

23- سید محمد جواد ابطحی