یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران

سیب موز جنگل ابر یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین است که به وسعت 35 هزار هکتار در نزدیکی روستای ابر شاهرود و در مرز استان های سمنان و گلستان و در رشته کوه های البرز شرقی واقع شده و یکی از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.

به گزارش ایسنا، جنگل ابر یک از جنگل های هیرکانی است. این جنگل ها در نوار جنوبی دریای خزر واقع شده اند و کهن ترین جنگلهای کره زمین هستند. همچنین جنگل ابر اکوتن یا مرز میان بند دو اکوسیستم  نیمه بیابانی و جنگلی است که کل گونه های گیاهی این دو اقلیم در آن وجود دارد. این جنگل در دو منطقه کم ارتفاع و بلند واقع شده که به این دلیل توده بزرگی از ابر در نزدیکی درختان آن تشکیل می شود و به همین خاطر به "جنگل ابر" معروف شده است.

به گزارش سیب موز در سال های اخیر اقدامات متعددی باعث آسیب زیاد به جنگل ابر شده که می توان به این موارد اشاره کرد. قطع کنترل نشده درختان بین سال های 1356 تا 1358، چرا بی رویه دام، ورود بی رویه و نا به سامان گردشگر و طرح احداث جاده روستای ابر به علی آباد کتول که از میان این جنگل می گذرد.

یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران

سیب موز: یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران

یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 2 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 3 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 4 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 5 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 6 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 7 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 8 یکی از کهن ترین جنگل های کره زمین در ایران 9