معدوم سازی 69نسخه قرآن الکترونیک چینی در مصر

معدوم سازی ۶۹نسخه  قرآن الکترونیک چینی در مصر

سیب موز: معدوم سازی 69نسخه قرآن الکترونیک چینی در مصر سیب موز مصر 69 نسخه قرآن های الکترونیک وارداتی از چین را که دارای اشتباه چاپی و جابه جایی در آیات بودند، معدوم کرد.

به گزارش ابنا، اداره حفاظت مدنی بندر «پورت سعید» مصر، نسخه های الکترونیک قرآن را به دلیل وجود برخی اشتباهات و جابه جایی در آیات قرآن، بنابر فتوای مجمع تحقیقات اسلامی الازهر معدوم کرد.

به گزارش سیب موز معدوم سازی این نسخه های الکترونیک قرآن که از چین وارد شده و تعداد آن ها 69 نسخه گویای قرآن بود، به دستور «محمد حنفی» مدیرکل گمرک شرق استان پورت سعید صورت گرفت.

کمیته ای متشکل از رئیس بخش آتش نشانی اداره حفاظت مدنی و «شیخ حسین موازی» از علمای الازهر بر معدوم سازی این نسخه های قرآن نظارت داشتند.

این محموله قرآن های الکترونیک را شرکت «سمارت» مصر در سال 2013 میلادی از چین وارد و اظهارنامه گمرکی این محموله را به شماره 2824 تسلیم گمرک پورت سعید کرده بود، اما گمرک پورت سعید وارد کردن این نسخه های الکترونیک قرآن را به فتوای مجمع تحقیقات اسلامی الازهر منوط کرد.

به گزارش روسیا الیوم، این محموله حاوی 69 بسته بود که در هر بسته، یک قرآن گویا، یک قلم هوشمند، یک شارژر و هدفون وجود داشت.

مجمع تحقیقات اسلامی الازهر پس از مشاهده اشتباهات واضح و جابه جایی برخی آیات، دستور معدوم کردن این محموله را صادر و واردکردن آن ها را به داخل کشور ممنوع اعلام کرد.