ارزش پوند سقوط کرد

ارزش پوند سقوط کرد

سیب موز: ارزش پوند سقوط کرد سیب موز با قوت گرفتن احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ارزش پوند در مقابل ین ژاپن و دلار آمریکا سقوط کرد.به گزارش اسپوتنیک، ارزش پوند در مقابل ین در سه سال گذشته و در مقابل دلار در دو ماه گذشته اینقدر پایین نبوده است."ضریب بی ثباتی"، معیاری که نشانه تردید سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است، در یک ماه گذشته تقریبا به حد سال 2008 رسیده، شرایطی که پس از بحران جهانی اقتصاد و سقوط شدید بازاهای مالی ایجاد شد.در حالی که تا چند ماه پیش نظرسنجی ها حاکی از این بود که در همه پرسی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا، که 10 روز دیگر برگزار می شود، کسانی که به ماندن رای خواهند داد بیشتر از کسانی هستند که خروج از اتحادیه اروپا را مدنظر دارند، در هفته های اخیر نظرسنجی ها تغییر کرده و اکنون احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک احتمال قوی به نظر می رسد.آخرین نظرسنجی ها نشان می دهند که طرفداران خروج از اتحادیه اروپا بین یک تا ده درصد از طرفداران ماندن در این اتحادیه پیش افتاده اند.از این رو در یک هفته گذشته بنگاه های شرط بندی احتمال ماندن در اتحادیه اروپا را از هشتاد درصد به 68.5 درصد کاهش داده اند.