جزئیات دستور فوری به اعضای دولت/ ارسال لیست دریافتی مدیران ارشد

سیب موز معاون اول رئیس جمهور خطاب به اعضای هیات دولت اعلام کرد: لازم است به فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را ارسال کنید.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری از اعضای هیات دولت خواست با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها اعم از معاونین، رؤسای سازمان های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ها و بانک ها و مؤسسات وابسته را حداکثر ظرف مدت یک هفته تا تاریخ 95.03.31 ارسال نمایند.

جزئیات دستور فوری به اعضای دولت/ ارسال لیست دریافتی مدیران ارشد

سیب موز: جزئیات دستور فوری به اعضای دولت/ ارسال لیست دریافتی مدیران ارشد معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهور به معاون اول رییس جمهور مبنی بر شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده در پرداخت های غیر متعارف به برخی از مدیران دستگاه های اجرایی، اسحاق جهانگیری طی نامه ای خطاب به اعضای هیات دولت دستور رسیدگی موضوع را به شرح ذیل صادر کرد:اعضاء محترم هیأت دولتدر اجرای دستور رییس جمهور محترم و بمنظور سامان بخشی به پرداخت ها و رسیدگی به موارد پرداخت های غیر متعارف ناشی از برخی مقررات تبعیض آمیز و نادرست و یا تخلف از مقررات، لازم است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، رؤسای سازمان های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ها و بانک ها و مؤسسات وابسته که بنحوی در انتخاب مدیران آنها نقش دارید حداکثر ظرف مدت یک هفته (تا تاریخ 95/3/31) برای اینجانب ارسال نمایید. بدیهی است برای ایجاد وحدت رویه از این تاریخ رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال 95 و سایر مقرراتی که وضع شده است و یا طی روزهای آینده ابلاغ می گردد، ضروری و الزامی است.معاون اول رییس جمهور همچنین از رییس کل دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواسته است چنانچه فهرستی در این خصوص دارند برای وی ارسال کنند.