کسب و کار: امیـد به ایجــاد تحـول در صنعــت بیـمه

کسب و کار: امیـد به ایجــاد تحـول در صنعــت بیـمه

سیب موز: کسب و کار: امیـد به ایجــاد تحـول در صنعــت بیـمه سیب موز به نظـر می رسد بــا جابه جایی های صورت گرفته در راس هــرم مدیریتی سازمان بیمه مرکزی بعد از رسانه ای شدن ماجرای حقوق و دریافتی های نجومی مدیران ارشد این سازمان،زمینه برای ایجاد برخی اصلاحات ضروری در صنعت بیمه کشور در حال آماده شدن است.به گزارش کسب و کار: موضع گیری های دکتر همتی، رئیس جدید سازمان بیمه مرکزی از زمان به دست گرفتن این مسئولیت و ادبیاتی که وی در دیدارهایش با مدیران شرکت های بیمه به کار می برد، حکایت از حاکم شدن رویکردی متفاوت از گذشته بر مدیریت سازمان بیمه مرکزی در ارتباط با مسائل مبتلا به صنعت بیمه کشور دارد که اگر به مورد اجرا گذاشته شود، باید در آینده شاهد اتفاقات خوبی در صنعت بیمه کشور باشیم.تازه ترین نمونه این رویکردها اظهارات دکتر همتی در دیدار با مدیران عامل شرکت های بیمه به منظور مشاوره و تبادل نظر درباره آیین نامه های اجرایی در صنعت بیمه بود که مدیران عامل شرکت های بیمه  کشور خواستار تجدیدنظر در آن شدند که باز برخلاف گذشته با واکنش مثبت رئیس سازمان بیمه مرکزی روبه رو شد و بنابر گزارش ها وی در پاسخ به درخواست مدیران عامل شرکت های بیمه با اذعان به اینکه در دوره خدمت در نظام بانکی شخصا طعم تلخ آیین نامه ها و بخشنامه های دستوری و غیرقابل اجرا را چشیده است، اعلام کرد با هدف حمایت از شرکت های بیمه دستور بازنگری آنها را صادر خواهد کرد.رئیس کل سازمان بیمه مرکزی در عین حال بر نکته مهمی هم که می توان از آن به عنوان یک بیماری مزمن در صنعت بیمه کشور نام برد، انگشت گذاشت و آن اینکه از مدیران عامل شرکت های بیمه خواست در صدور بیمه نامه ها از هرگونه نرخ شکنی جدا خودداری کنند و هشدار داد که در غیر این صورت سازمان بیمه مرکزی به موضوع نرخ گذاری ورود پیدا خواهد کرد.بی آنکه بخواهیم در ارتباط با موضع گیری ها و ادبیات کلامی رئیس کل جدید بیمه مرکزی دچار خوشبینی افراطی شویم، با شناختی که از مشکلات و نابه سامانی های صنعت بیمه و مهجور بودن این صنعت در جامعه خود داریم، نوعی واقع بینی و روحیه عمل گرایی در مدیریت جدید بیمه مرکزی که سابقه مدیریتی در صنعت بیمه نداشته است، مشاهده می کنیم که وجود چنین روحیه ای می تواند پشتوانه مناسبی برای اصلاحات و تحولات اساسی در این صنعت بیمار کشور باشد.چه رشد کمی و کیفی صنعت بیمه در کشور ما هیچ تناسبی با قدمت این صنعت که حدود 6 دهه از عمر ورود آن به کشور ما می گذرد، ندارد. اینکه رئیس کل جدید بیمه مرکزی به مدیران شرکت های بیمه کشور اطمینان می دهد که سازمان تحت امر او صرفا به امر نظارت بر شرکت های بیمه می پردازد و قصد ندارد دامنه نظارت را تا حد دخالت در امور این شرکت ها گسترش دهد، واقعه خوشایند دیگری است که شرکت های بیمه باید آن را مغتنم شمارند و با جرات و جسارت بیشتری مدیریت ریسک را در این شرکت ها پیاده کنند.بدون تردید ریسک پذیری یکی از وجوه متمایز کننده صنعت بیمه با دیگر صنایع خدماتی به حساب می آید که اگر از سوی مدیران این صنعت نادیده گرفته شود، شرکت های بیمه باید تمام توان خود را در رقابت های ناسالم که رئیس کل جدید بیمه مرکزی هم مدیران عامل شرکت های بیمه را به شدت از ارتکاب آن برحذر داشت، خلاصه کنند که در آن صورت دیگر جایی برای بروز استعداد و خلاقیت ها در صنعت بیمه ما باقی نمی ماند، همچنان که باقی نمانده است.همانطور که دکتر همتی به حق بر آن تاکید ورزیده اگر شرکت های بیمه انتظار دارند که بیمه مرکزی در کار نرخ گذاری بیمه های غیراجباری دخالت نکند، باید رقابت های ناسالم با یکدیگر را کنار بگذارند و به فکر مدیریت ریسک در شرکت های بیمه خود باشند.فراموش نکنیم که کار دخالت بیمه مرکزی در امور شرکت های بیمه در دوران رئیس سابق این سازمان تا به آنجا پیش رفته بود که حتی تصمیم داشت اختیار رتبه بندی نمایندگی های شرکت های بیمه را که امری درون سازمانی برای این شرکت ها بود، از آنان سلب کند و خود راسا اجرای آن را بر عهده بگیرد که خوشبختانه عمر آن مدیریت برای به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی کفاف نداد و حالا سکاندار جدید سازمان بیمه مرکزی راهی متفاوت از سلف خود را  در این ارتباط در پیش گرفته که مدیران شرکت های بیمه باید در عمل قدرشناس آن باشند. رقابت های ناسالم به صورت نرخ شکنی های غیرمتعارف که در زبان تجارت جهانی از آن با عنوان دامپینگ یاد می شود، یکی از مذموم ترین شیوه های کسب و کار است که هدف نهایی آن بیرون کردن رقیب یا رقبا از صحنه است و در قوانین تجاری اقتصادهای پیشرفته جهان مجازات های سنگینی برای مبارزه با دامپینگ وضع شده است ضمن آنکه اینگونه قیمت شکنی ها هیچ گونه سنخیتی با اصول اولیه اخلاق کسب و کار ندارد و مرتکبان قیمت شکنی های غیرمتعارف هم خود سرانجام روزی قربانی این نوع قیمت شکنی ها از سوی رقبای قوی پنجه ترخواهند شد.حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که شرکت های بیمه تا چه اندازه به تعهداتی که در قبال رئیس جدید بیمه مرکزی در خصوص پرهیز از رقابت های ناسالم برعهده گرفته اند پایبند خواهند بود و از سوی دیگر هم میزان پایبندی رئیس جدید بیمه مرکزی را در خصوص عدم دخالت در امور داخلی شرکت های بیمه ارزیابی کنیم، البته در عین حال که باید قدرشناس موضع گیری های رئیس کل جدید بیمه مرکزی در قبال شرکت های بیمه باشیم، این انتظار را هم داریم که در دوره مدیریت جدید سازمان بیمه مرکزی این سازمان در سایر زمینه های مربوط به حوزه مسئولیت خود از جمله اطلاع رسانی های روزآمد به دست اندرکاران صنعت بیمه و تبدیل شدن به یک مرجع موفق اطلاع رسانی برای آنها خود را متحول کند و با تجربه تلخی که از سلب اعتماد عمومی به صنعت بیمه بعد از ماجرای ورشکستگی شرکت بیمه توسعه در کارنامه بیمه مرکزی به ثبت رسیده، در آینده از تکرار چنین تجربه ای جلوگیری کند.