دنیای اقتصاد: ضرورت برآورد تورم انتظاری

دنیای اقتصاد: ضرورت برآورد تورم انتظاری

سیب موز: دنیای اقتصاد: ضرورت برآورد تورم انتظاری سیب موز وقتی تورم افت شدیدی دارد، لزوما به این معنا نیست که ذهنیت شهروندان نیز در مورد آن و تورم آتی به همین سرعت نزولی شود؛ به خصوص آنکه مردم برای دهه ها پایداری تورم بالا را در زندگی خود به عینه دیده اند.به گزارش سرمقاله دنیای اقتصاد: از اوایل سال 1393، وقتی اعتراضات نسبت به شکاف نرخ سود بانکی و تورم آغاز شد تا پاییز سال 1394 که این نقدها خود را در قالب بسته تحریک تقاضا به شکل ابزار سیاستی نمود داد، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله های خود بارها به این مساله اشاره کرد که عدم همراهی نرخ سود بانکی با تورم برای اقتصادهایی که افت شدید تورم دارند، امر نامتعارفی نیست. سرمقاله 9 اسفند 1394 «دنیای اقتصاد» نیز به روشنی بر این امر تاکید دارد که حتی اگر وضعیت سیستم بانکی این گونه نیز نبود باز روند نرخ سود بانکی همین می بود. دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول هم در سفر اخیر خود بر این مساله تاکید دارد و سیاست گذاران ایران را در این خصوص به صبر دعوت کرد. استدلال اصلی ما آن بوده که نرخ بهره بازار نه به واسطه تورم که با تورم انتظاری شکل می گیرد. وقتی تورم افت شدیدی دارد، لزوما به این معنا نیست که ذهنیت شهروندان نیز در مورد آن و تورم آتی به همین سرعت نزولی شود؛ به خصوص آنکه مردم برای دهه ها پایداری تورم بالا را در زندگی خود به عینه دیده اند. اگر تورم انتظاری مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که با پرسش نامه و مدل سازی تعیین می شود و گزارش آن به طور متواتر از سوی بانک مرکزی منتشر می شود و حتی تورم انتظاری تا بازه 10 سال نیز اعلام می شود، در ایران نیز منتشر می شد، این امکان وجود داشت که حداقل انتقادات نسبت به روند نرخ سود بانکی تا به این حد نبود و ضمنا تصویری واقعی تر از آن پیش روی کارشناسان قرار می گرفت.تزریق این ذهنیت که نرخ سود بدون وقفه با تورم باید کاهش یابد، موجب فشار به سیاست گذار پولی برای اتخاذ رویه های انبساطی شد. در نتیجه این فشارها و رشد نقدینگی، در حال حاضر اقتصاد ایران با ریسک های بلندمدت تورمی مواجه است. با همراهی بیشتر سیاست گذار پولی با این ایده و تعهد به کاهش نرخ سود بانکی، در حالی که تا سال 1393 می شد تمایزی آشکار میان کل های پولی در دولت آقای روحانی با دولت قبل را مشاهده کرد، اما از سال پیش این تمایز کمرنگ تر شده است. آن گونه که تحلیل ها به سمتی رفته که نشان دهد حداقل در کوتاه مدت می توان گاهی عدم ارتباط نقدینگی و تورم را مشاهده کرد!اگر داده ای از تورم انتظاری وجود داشت، شاید راه دیگری برای سیاست پولی در دو سال گذشته محقق می شد. داده ای که می توانست دست کسانی را که به صبوری بیشتر دعوت می کردند، بازتر کند؛ آنانی که باور داشتند بالاخره تورم انتظاری با کاهش تورم افت می کند و نرخ سود بانکی کاهش می یابد و تنها نیاز به زمان است و امروز سیگنال هایی از این واقعیت با کاهش نرخ سود اختیاری برخی از بانک ها موجود است.به هر رو می توان با اقداماتی از ریسک های تورمی جلوگیری کرد. ایده هایی برای اجازه خرید و فروش بانک مرکزی در بازار بدهی از یکسو و اقدام برای ادغام بانک ها و ورشکسته اعلام کردن آنهایی که نمی توانند به طور کارآمد در سیستم باقی بمانند و در نتیجه عدم نیاز به انبساط پولی بیشتر در صورت وخیم تر شدن بحران بانکی، برخی از اقداماتی است که سیاست گذار برای پایداری نرخ نزولی تورم به آن نیاز دارد. اما اقدام دیگری که می تواند به بهینه تر کردن سیاست گذاری پولی کمک شایانی کند، برآوردی قابل اطمینان از تورم انتظاری است. شاخصی که اهمیتش برای مقامات پولی بدون تردید کمتر از خود تورم نیست.