انتقاد سازمان ملل از افزایش آمار بازداشت پناهجویان

انتقاد سازمان ملل از افزایش آمار بازداشت پناهجویان

سیب موز: انتقاد سازمان ملل از افزایش آمار بازداشت پناهجویان سیب موز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش آمار بازداشت پناهجویان در اروپا انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز-دوشنبه- با ابراز نگرانی از نحوه برخورد کشور های اروپایی با مهاجران، از افزایش آمار بازداشت پناهجویان انتقاد کرد.

به گزارش سیب موز زید رعد الحسین اعلام کرد نمایندگان خود را برای ارزیابی مسیر های اصلی مهاجرت به اروپا اعزام کرده است تا شرایط پناهجویان را بررسی کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «نمایندگان من از افزایش آمار زندانی شدن پناهجویان در کشور های اروپایی خبر دادند. حتی مشاهده شده است که کودکان بی سرپرستی که میان مهاجران حضور دارند به صورت موقت در بازداشتگاه نگهداری شدند.»