مخالفت تاج با انتقال امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی

مخالفت تاج با انتقال امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی

سیب موز: مخالفت تاج با انتقال امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی سیب موز رئیس فدراسیون فوتبال با انتقال امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی مخالف است.به گزارش تابناک ورزشی، واگذاری نفت تهران به شهر انزلی و ملوان این شهر واکنش اهالی فوتبال را در پی داشته است. به گزارش سیب موز مهدی تاج در این باره می گوید: ملوان انزلی یکی از تیم های ریشه دار و

قدیمی فوتبال ایران است، تیمی که در منطقه فوتبال خیز انزلی و گیلان حضور

دارد و همواره مایه فخر و مباهات همه اهالی فوتبال بوده است. با این حال

نظر من این است که حرف کارشناسان درست است و فروش امتیاز تیم نفت به ملوان،

انتقال خوبی نیست. این حرف معنایش این نیست که مشکلی با مردم خونگرم و

فوتبال فهم انزلی داریم، بلکه اعتقادمان این است که انزلی سرشار از

استعدادهای ناب فوتبالی است و می تواند خودش قدرتمندانه در سطح اول فوتبال

ایران حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: هیأت فوتبال استان تهران هم مخالف

انتقال امتیاز تیم نفت تهران بود، زیرا یکی از سهمیه های پایتخت در لیگ

برتر کم می شود. من با احمد دنیامالی رئیس هیأت مدیره باشگاه ملوان دوست و

رفیق دیرینه هستم، اما بازهم می گویم این انتقال خوب نیست، زیرا هنوز مردم

از انتقال تیم ها خاطره خوبی ندارند و از این جابه جایی ها ناراضی هستند و

در گذشته شاهد تجربه تلخی در زمینه انتقال و خریدوفروش امتیاز بوده است.