نامه کودک یمنی به دبیرکل سازمان ملل

نامه کودک یمنی به دبیرکل سازمان ملل

سیب موز: نامه کودک یمنی به دبیرکل سازمان ملل سیب موز در پی تصمیم دبیرکل سازمان ملل مبنی برحذف نام عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمن، یک کود یمنی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به این اقدام ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الوقت، به دنبال تصمیم اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل مبنی برحذف نام عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمن، یک کود یمنی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به این اقدام ابراز داشت.

به گزارش سیب موز متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای بان کی مون

من و دوستانم تصمیم گرفتیم برای حمایت از سازمان ملل پول جمع کنیم؛ چون عربستان گفته  که حمایت خود را (از سازمان ملل ) قطع خواهد کرد. (آقای بان کی مون) از عربستان نترس زیرا مردم یمن را قتل عام می کند و نه سازمان ملل را.

هنگامی که بزرگ شوم و تحصیلاتم را تمام کنم، دبیرکل سازمان ملل خواهم شد و عربستان را محکوم خواهم کرد زیرا دوستم احمد  که در مدرسه کنارم می نشست را کشت. اگر آنها مرا تهدید کنند من از آنها نخواهم ترسید زیرا در آن زمان بزرگ شده ام.

من نامم را نمی نویسم زیرا عربستان مرا خواهد کشت و من نمی خواهم کشته شوم.