پرتاب چادر به جای کلاه در جشن فارغ التحصیلی!

پرتاب چادر به جای کلاه در جشن فارغ التحصیلی!

سیب موز: پرتاب چادر به جای کلاه در جشن فارغ التحصیلی! سیب موز در مراسم جشن پایان سال یکی از مدارس شهر یزد مجری مراسم از دانش آموزان دختر می خواهد که چادر های خود را به هوا پرتاب کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ متاسفانه مجری این مراسم از دانش آموزان دختر حاضر در سالن می خواهد(به جای پرتاب کلاه لباس فارغ التحصیلی) چادرهای خود را به هوا پرتاب کنند. در فیلم ارسالی یکی از شهروندان، از این مراسم تصویربرداری شده است.

به گزارش سیب موز این اتفاق که در هفته گذشته رخ داده است با واکنش و ناراحتی های ادامه دار مردم دارالعباده یزد همراه است.