صادرات بیش از 130 میلیارد تومان خرما در دو ماه نخست امسال

صادرات بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان خرما در دو ماه نخست امسال

سیب موز: صادرات بیش از 130 میلیارد تومان خرما در دو ماه نخست امسال سیب موز در دو ماه نخست امسال 133 میلیارد تومان صادرات خرما به کشور های مختلف انجام شده است که در این میان فقط 3 میلیارد تومان آن به مقصد فدراسیون روسیه رفته است.به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک ایران در دوماه نخست سال جاری 44 میلیون و 153 هزار دلار معادل 133 میلیارد و 928 میلیون تومان خرما به کشورهای افغانستان، انگلستان، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، آذربایجان صادر شده است. وزن کل خرمای صادراتی ایران 21.5 هزار تن بوده است.کالای صادراتی خرما با ردیف تعرفه"خرما استمران تازه یا خشک کرده " معادل 2 میلیون و 25 هزار دلار یا 6 میلیارد و 137 میلیون تومان به کشور های انگلستان، کانادا، استرالیا، فدراسیون روسیه صادر شده است. همچنین "خرمای شاهانی تازه یا خشک کرده" معادل یک میلیون و 199 هزار دلار یا 9 میلیارد و 5 میلیون تومان به کشور هند، امارات متحده عربی، سوئد و غیره صادر شده است. "خرما زاهدی تازه یا خشک کرده" معادل 2 میلیون و 875 هزار دلار یا 8 میلیارد و 715 میلیون تومان به کشورهای انگلستان، ترکیه، اذربایجان، افغانستان، پاکستان و غیره صادرشده است.همچنین "خرما پیارم تازه یا خشک کرده" معادل 2 میلیون 231 هزار دلارمعادل 6 میلیارد و 759 میلیون تومان به کشور های انگلستان قطر سنگاپور تایوان و... صادر شده است. همچنین "خرمای کبکا تازه یا خشک کرده" معادل یک میلیون و 170 هزار دلار یا 3 میلیارد و 547 میلیون تومان به کشورهای عراق، کانادا، اوکراین و غیره صادر شده است.از خرمای "مضافتی تازه یا خشک کرده" معادل 19 میلیون و 735 هزار دلار یا 50 میلیارد و 875 میلیون تومان به کشورهای لیتوانی، پاکستان، سوئد و انگلستان صادر شده است. همچنین انواع خرما در ردیف تعرفه " سایر خرما های مذکور تازه و خشک " به ارزش 15 میلیون و 142 هزار دلار معادل 45 میلیارد و 887 میلیون تومان به کشورهای پاکستان، فنلاند و دانمارک و غیره صادر شده است.در دوماهه نخست جاری حجم خرمای صادراتی به فدراسیون روسیه معادل یک تن بوده است و ارزش صادرات خرمای ایران به روسیه معادل یک میلیون و 236 هزار دلار، معادل 3 میلیارد و 747 میلیون تومان بوده است.بر اساس اطلاعات گمرک ایران در دو ماهه نخست سال گذشته نیز کل صادرات خرمای ایران 46 میلیون دلار یا 131 میلیارد تومان بوده است. وزن خرمای صادراتی ایران در سال 1394، نیز نزدیک به 30 هزار تن برآورد شده است. بر اساس اطلاعات موجود، در دو ماهه نخست سال گذشته از کل صادرات خرمای ایران، 987 تن آن که یک میلیون و 462 هزار دلار معادل 4 میلیون و 145 میلیون تومان ارزش داشته، به روسیه صادر شده است. به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته خرمای ایرانی در بازارهای ایران گران شده است و نوذر نگهداری – مدیر عامل اتحادیه باغداران - علت این گرانی را افزایش صادرات خرمای ایرانی به کشورهای دیگر از جمله روسیه عنوان کرده بود.