تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور

تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور

سیب موز: تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور سیب موز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست ها به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی های مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید:

به گزارش سیب موز 4- رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون گذاری با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:

- قابلیت سنجش و اجرای قانون.

- معطوف به نیازهای واقعی.

- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.

- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح های قانونی.

- داشتن پیوست های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح ها و لوایح.